ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ผู้ให้กำเนิดโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ต้นไม้ประจำโรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าประสงค์
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์
ค่านิยมองค์กร
เพลงประจำโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการนักเรียน
อัตรากำลังครู
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลลูกจ้าง
แผนผังบริเวณโรงเรียน
ติดต่อ
ห้องสมุดโรงเรียน
สืบค้นหนังสือออนไลน์
เผยแพร่ผลงาน
นางสาวกรวรรณ ยืนนาน
เครือข่ายมหาวิทยาลัย
มรภ.สวนสุนันทา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจกับเว็บไซต์ใหม่ของโรงเรียน
พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย
ไม่พึงพอใจ
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/07/2013
ปรับปรุง 12/03/2017
สถิติผู้เข้าชม 1180909
Page Views 2087146
ภาพกิจกรรม
การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตภกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 65

29-31 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ได้จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 โดยโรงเรียนสวนศรีวิทยาได้มีนักเรียนผ่านคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคใต้ เข้าแข่งขันในครั้งนี้จำนวน 6 รายการ โดยมีผลการแขางขันดังนี้

1. การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
- นางสาวกรกช นิลสุวรรณ 
- นายณภัทรภพ สุวรรณมณี ผู้ฝึกสอน

2. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง
- เด็กชายทวีวัฒน์ คงทอง 
- นางขนิษฐา ฉายากุล ผู้ฝึกสอน

3. การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
- นายก้องภัค สีนา
- นายธีรภัทร์ ภุมรินทร์
- นายประจักษ์ พงษ์กระจาย
- นายจีรศักดิ์ ภู่ทับทิม ผู้ฝึกสอน
- นางเนาวรัตน์ ภู่ทับทิม ผู้ฝึกสอน
- นายอภิชาติ ชุมพงษ์ ผู้ฝึกสอน

4. รางวัลเทคนิคหุ่นยนต์ยอดเยี่ยม
- นายก้องภัค สีนา
- นายธีรภัทร์ ภุมรินทร์
- นายประจักษ์ พงษ์กระจาย
- นายจีรศักดิ์ ภู่ทับทิม ผู้ฝึกสอน
- นางเนาวรัตน์ ภู่ทับทิม ผู้ฝึกสอน
- นายอภิชาติ ชุมพงษ์ ผู้ฝึกสอน

5.การแข่งขันหุ่นยนต์ TRTC SPORT GAME กติกา ตะกร้อลอดห่วง (ม.ปลาย) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3
- นายพงศกร มะหมัดเหม 
- นายธันวา บุญสิทธิ์ 
- นายภานุพันธ์ ตินสกุล 
- นายนนทวัช ทองนุสนธิ์
- นายจีรศักดิ์ ภู่ทับทิม ผู้ฝึกสอน
- นางเนาวรัตน์ ภู่ทับทิม ผู้ฝึกสอน
- นายอภิชาติ ชุมพงษ์ ผู้ฝึกสอน

6. การแข่งขัน BATTLEROBOT กติกา หุ่นยนต์ต่อสู้ไม่เกิน 6 มอเตอร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 และเทคนิคยอดเยี่ยม
- นายอาภากร สุขอนันต์ 
- นายอภิชัย ชุมภูแดง 
- นางสาวภัณฑิรา ดีคุ้ม 
- นางสาวธิดารัตน์ ดวงสวัสดิ์ 
- นางสาวศศิมาภรณ์ วังตระกูล 
- นายภูริภัทร ดอกพุฒ 
- นายจีรศักดิ์ ภู่ทับทิม ผู้ฝึกสอน
- นางเนาวรัตน์ ภู่ทับทิม ผู้ฝึกสอน
- นายอภิชาติ ชุมพงษ์ ผู้ฝึกสอน

โรงเรียนสวนศรีวิทยาขอแสดงความยินดีกับผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขัน และสร้างชื่อเสียงในทุกรายการ

ณัฐวุฒิ พุทธรักษา ภาพ / ข่าว

โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 2559,18:20   อ่าน 639 ครั้ง

.