ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตภกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 65

29-31 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ได้จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 โดยโรงเรียนสวนศรีวิทยาได้มีนักเรียนผ่านคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคใต้ เข้าแข่งขันในครั้งนี้จำนวน 6 รายการ โดยมีผลการแขางขันดังนี้

1. การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
- นางสาวกรกช นิลสุวรรณ 
- นายณภัทรภพ สุวรรณมณี ผู้ฝึกสอน

2. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง
- เด็กชายทวีวัฒน์ คงทอง 
- นางขนิษฐา ฉายากุล ผู้ฝึกสอน

3. การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
- นายก้องภัค สีนา
- นายธีรภัทร์ ภุมรินทร์
- นายประจักษ์ พงษ์กระจาย
- นายจีรศักดิ์ ภู่ทับทิม ผู้ฝึกสอน
- นางเนาวรัตน์ ภู่ทับทิม ผู้ฝึกสอน
- นายอภิชาติ ชุมพงษ์ ผู้ฝึกสอน

4. รางวัลเทคนิคหุ่นยนต์ยอดเยี่ยม
- นายก้องภัค สีนา
- นายธีรภัทร์ ภุมรินทร์
- นายประจักษ์ พงษ์กระจาย
- นายจีรศักดิ์ ภู่ทับทิม ผู้ฝึกสอน
- นางเนาวรัตน์ ภู่ทับทิม ผู้ฝึกสอน
- นายอภิชาติ ชุมพงษ์ ผู้ฝึกสอน

5.การแข่งขันหุ่นยนต์ TRTC SPORT GAME กติกา ตะกร้อลอดห่วง (ม.ปลาย) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3
- นายพงศกร มะหมัดเหม 
- นายธันวา บุญสิทธิ์ 
- นายภานุพันธ์ ตินสกุล 
- นายนนทวัช ทองนุสนธิ์
- นายจีรศักดิ์ ภู่ทับทิม ผู้ฝึกสอน
- นางเนาวรัตน์ ภู่ทับทิม ผู้ฝึกสอน
- นายอภิชาติ ชุมพงษ์ ผู้ฝึกสอน

6. การแข่งขัน BATTLEROBOT กติกา หุ่นยนต์ต่อสู้ไม่เกิน 6 มอเตอร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 และเทคนิคยอดเยี่ยม
- นายอาภากร สุขอนันต์ 
- นายอภิชัย ชุมภูแดง 
- นางสาวภัณฑิรา ดีคุ้ม 
- นางสาวธิดารัตน์ ดวงสวัสดิ์ 
- นางสาวศศิมาภรณ์ วังตระกูล 
- นายภูริภัทร ดอกพุฒ 
- นายจีรศักดิ์ ภู่ทับทิม ผู้ฝึกสอน
- นางเนาวรัตน์ ภู่ทับทิม ผู้ฝึกสอน
- นายอภิชาติ ชุมพงษ์ ผู้ฝึกสอน

โรงเรียนสวนศรีวิทยาขอแสดงความยินดีกับผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขัน และสร้างชื่อเสียงในทุกรายการ

ณัฐวุฒิ พุทธรักษา ภาพ / ข่าว

โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 2559,18:20   อ่าน 1115 ครั้ง