ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
พิธีประดับยศ และเข้าประจำกองลูกเสือ

3 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา กองลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสวนศรีวิทยา ได้ทำพิธีประดับยศลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เพื่อให้ลูกเสือยอมรับและปฏิบัติตามคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ เกิดความภาคภูมิใจในเกียรติของลูกเสือ และ ลูกเสือปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี มีระเบียบวินัย โดยมี ดร.สุรินทร์ เนียมสุวรรณ์ ผู้อำนวยการกองลูกเสือโรงเรียนสวนศรีวิทยาเป็นประธานในพิธี ณ โรงฝึกพลศึกษา อาคารประดู่ โรงเรียนสวนศรีวิทยา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

ณัฐวุฒิ พุทธรักษา ภาพ / ข่าว

โพสเมื่อ : 04 ก.พ. 2559,14:02   อ่าน 2315 ครั้ง