ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Ophir Tuter Camp #1

8 กุมภาพันธ์ 2559 บริษัท โอเฟียร์ ไทยแลนด์ (บังหลวง) ลิมิเต็ด ได้จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Ophir Thailand Tuter Camp #1 ) ในระหว่างวันที่ 8-19 กุมภาพันธ์ 2559 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเตรียมความพร้อมในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ และผลการทดสอบระดับชาติ (O-Net) โดยสนับสนุนเงินในการดำเนินโครงการจำนวน 300,000 บาท และมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนสวนศรีวิทยา โรงเรียนเมืองหลังสวน โรงเรียนชลธารวิทยา และโรงเรียนนาสักวิทยา โดยมี ธรณิศวร์ ทรรพนันท์ ประธานกรรมการบริษัทโอเฟียร์ ไทยแลนด์ (บัวหลวง) ลิมิเต็ด เป็นประธานในพิธี ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ชั้น 2 อาคารจามจุรี โรงเรียนสวนศรีวิทยา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

ณัฐวุฒิ พุทธรักษา ภาพ / ข่าว

โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 2559,16:40   อ่าน 2190 ครั้ง