ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การตรวจประเมินติดตาม นิเทศ โครงการโรงอาหาร 5 ดาว
10 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนสวนศรีวิทยาได้เข้ารับการประเมิน นิเทศติิดตามผลการดำเนินงานโครงการโรงอาหาร 5 ดาว เพื่อติดตามผลและให้คำแนะนำการดำเนินงาน นำโดยนายสุวิทย์ ไพรัชวรรณ นักวิชาการสาธารณะสุขชำนาญการพิเศษศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช เป็นธานในการประเมิน พร้อมด้วย องค์ภาคีเครือข่าย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร โรงพยาบาลหลังสวน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหลังสวน และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองหลังสวน ณ โรงอาหาร อาคารจามจุรี โรงเรียนสวนศรีวิทยา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
ณัฐวุฒิ พุทธรักษา ภาพ / ข่าว


โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 2559,20:36   อ่าน 2628 ครั้ง