ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันอาเซียน

8 สิงหาคม 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสวนศรีวิทยา ได้จัดกิจกรรมวันอาเซียนขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรุ้เกี่ยวกับกฎบัตรอาเซียน ได้พร้อมรับกับการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน และแสดงถึงวัฒนธรรมของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยมี ดร.สุรินทร์ เนียมสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนศรีวิทยา เป็นประธานในพิธี ณ โรงฝึกพลศึกษา โรงเรียนสวนศรีวิทยา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

ณัฐวุฒิ พุทธรักษา ภาพ / ข่าว
ญาณิศา พรหมเรือง ภาพ
เกรียงเดช จันทร์ฉาย ภาพ
จันทร์มณี มากทุ่งแร่ ภาพ
เยาวรัตน์ แก้วรอด ภาพเคลื่อนไหว

โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 2559,17:52   อ่าน 1484 ครั้ง