ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

18 สิงหาคม 2559 กลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสวนศรีวิทยา ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ เนื่องจากวันที่ 18 สิงหาคมของทุกปีเป็น “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ”เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาที่ตำบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2411 โดยไม่คลาดเคลื่อนแม้แต่วินาทีเดียว ซึ่งเป็นการพิสูจน์ผลการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่น่าภาคภูมิใจยิ่งของประเทศชาติไทย ทางสถาบันศึกษาจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนกิจกรรมเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ นำเสนอความรู้และนันทนาการต่างๆ โดยมีการแสดงวิทยาศาสตร์ (Science Show) การจัดนิทรรศการทางวิทยาศาตร์ของนักเรียน

ณัฐวุฒิ พุทธรักษา ข่าว
ญานิศา พรหมเรือง ภาพ

โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2559,19:19   อ่าน 1572 ครั้ง