ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.1 และ4 (เจ้าช่อราชพฤกษ์ 118)
8 พฤษภาคม 2560 งานกิจการนักเรียน รวมกับงานวิชาการโรงเรียนสวนศรีวิทยา ได้จัดกกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ (เจ้าช่อราชพฤกษ์ 118) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นการรับขวัญนักเรียนใหม่จากคุณครู พี่ๆๆนักเรียน และชี้แจงแนวทางและกฎระเบียบของโรงเรียนการอยู่ร่วมกันโรงเรียน โดยมีดร.สุรินทร์ เนียมสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานวิชาการ เป็นประธานในงาน ณ โรงเรียนสวนศรีวิทยา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 

ณัฐวุฒิ พุทธรักษา รายงาน 
ชุมนุมภาพถ่ายโรงเรียนสวนศรีวิทยา ภาพ
โพสเมื่อ : 09 พ.ค. 2560,16:15   อ่าน 2936 ครั้ง