ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียน

15 พฤษภาคม 2560 พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เดินทางลงพื้นที่ ในการเยี่ยมทายาทผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์อุทกภัยจำนวน 2 ราย ซึ่งได้รับพระราชทานทุนการศึกษาจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ให้แก่เด็กหญิงปภัสรา ศิวิลัย และเด็กชายเกรียงไกร ขวัญราช หลังจากนั้นออกเดินทางไปเยี่ยมบ้านนายไพรวัลย์ ช่วยทอง คนพิการ โดยได้รับการช่วยเหลือในการสร้างบ้านพักอาศัยใหม่จากจังหวัดชุมพร ร่วมกับกองทัพเรือภาคที่ 1 และบริษัท เหล็กสยามยามาโต๊ะ จำกัด จากนั้นได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสวนศรีวิทยา เพื่อรับฟังบรรยายสรุปความเสียหายจากเหตุอุทกภัยในช่วงต้นปีที่ผ่านมา ภายหลังการรับฟังบรรยายสรุป พลเอกไพบูลย์ ได้ชื่นชมการฟื้นฟูของโรงเรียน ทำได้เร็วหน่วยงานทุกภาคส่วนช่วยเหลือกันเป็นอย่างดี และจะนำปัญหาความเดือดร้อนที่ได้รับและเอกสารต่างๆ ไปประชุมปรึกษาหารือกับคณะองคมนตรี เพื่อให้การช่วยเหลือในลำดับต่อไป

ณัฐวุฒิ พุทธรักษา ภาพ/ข่าว

โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 2560,20:33   อ่าน 1387 ครั้ง