ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ดร.สุรินทร์ เนียมสุวรรณ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สารสนเทศงานบุคคล
เอกสารงานบุคคล
กรมบัญชีกลาง
ห้องสมุดโรงเรียน
สืบค้นหนังสือออนไลน์
เครือข่ายมหาวิทยาลัย
มรภ.สวนสุนันทา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจกับเว็บไซต์ใหม่ของโรงเรียน
พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย
ไม่พึงพอใจ
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/07/2013
ปรับปรุง 26/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 1259921
Page Views 2273350
ภาพกิจกรรม
การประเมินครูผู้ช่วยและปฐมนิเทศครูใหม่ ปีการศึกษา 2560

27 พฤษภาคม 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนสวนศรีวิทยา ได้ให้มีการประเมินครูผู้ช่วยและการปฐมนิเทศครูใหม่ปีการศึกษา 2560 เพื่อประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และใช้เป็นฐานข้อมูลในการกำหนดกรอบการพัฒนาสมรรถนะครูตามนโยบายพัฒนาครูทั้งระบบ และกิจกรรมการปฐมนิเทศครูใหม่ เพื่อให้ครูผู้ช่วยที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฎิบัติราชการในโรงเรียนสวนศรีวิทยา ได้รับทราบถึงวัฒนธรรมองค์กรและขนบธรรมเนียมประเพณี การปฎิบัติตน การอยู่ร่วมกันในสังคม โดยมี ดร.สุรินทร์ เนียมสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนศรีวิทยา เป็นประธานในพิธี ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ชั้น 2 อาคารจามจุรี โรงเรียนสวนศรีวิทยา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

ณัฐวุฒิ พุทธรักษา ภาพ / รายงาน

โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 2560,14:41   อ่าน 180 ครั้ง

.