ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

ดร.สุรินทร์ เนียมสุวรรณ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สารสนเทศงานบุคคล
เอกสารงานบุคคล
กรมบัญชีกลาง
ห้องสมุดโรงเรียน
สืบค้นหนังสือออนไลน์
เครือข่ายมหาวิทยาลัย
มรภ.สวนสุนันทา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจกับเว็บไซต์ใหม่ของโรงเรียน
พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย
ไม่พึงพอใจ
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/07/2013
ปรับปรุง 26/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 1259924
Page Views 2273353
ภาพกิจกรรม
ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก

31 พฤษภาคม 2560 หจก.ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์ จำกัด ร่วมกับเหล่ากาชาดอำเภอหลังสวน และโรงเรียนสวนศรีวิทยา ได้จัดกิจกรรมหจก.ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์ ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ในปัจจุบันจำนวนของผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้เลือดในการรักษาพยาบาล เช่น ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการผ่าตัด และผู้ป่วยโรคเลือด เป็นต้น มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ทำให้โรงพยาบาลต่างๆ มีความต้องเลือด เพิ่มมากขึ้น แต่ปริมาณเลือดที่มีอยู่ตามธนาคารเลือดและโรงพยาบาลต่างๆ มีไม่ เพียงพอต่อความต้องการ ทำให้บางครั้งมีผู้ป่วยเสียชีวิตจากภาวการณ์ขาดแคลน เลือดดังกล่าว ซึ่งหากสถานการณ์นี้ยังคงดำเนินต่อไป อาจมีผู้เสียชีวิตจากการขาด แคลนเลือดในการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นดังนั้นหจก.ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์ เหล่ากาชาดอำเภอหลังสวน และโรงเรียนสวนศรีวิทยา ได้ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ดังกล่าว จึงเห็นสมควรจัดโครงการบริจาคโลหิตขึ้น ณ ลานกิจกรรมลานบุญ ลานธรรม อาคารมะเดื่อชุมพร โรงเรียนสวนศรีวิทยา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เพื่อให้นักเรียน บุคลากร และประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ ผู้ป่วยและช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนเลือดดังกล่าว

ณัฐวุฒิ พุทธรักษา ภาพ / รายงาน

โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2560,17:14   อ่าน 99 ครั้ง

.