ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมลานบุญ ลานธรรม ครั้งที่ 1/2560
              วันที่ 9 มิ.ย. 2560 ที่ผ่านมา กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศานาและวัฒนธรรม โรงเรียนสวนศรีวิทยาได้จัดกิจกรรมลานบุญ ลานธรรม ครั้งที่ 1 ขึ้น เพื่อให้นักเรียน คณะครูและบุคลากรได้มีทำบุญในวันพระใหญ่ตรงกับขึ้น 15 ค่ำ เดือนเจ็ด(7) ปีระกา ณ ลานกิจกรรม อาคารมะเดื่อชุมพร โดยมี นางสาวสุกัญญา ขอรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนสวนศรีวิทยา เป็นประธานในพิธี 
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2560,19:10   อ่าน 713 ครั้ง