ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
อบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาอัจฉริยภาพงานใบตอง

17 มิถุนายน 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนสวนศรีวิทยา ได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาอัจฉริยภาพงานใบตองขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการทำหัตถกรรมจากใบตอง โดยเริ่มต้นกิจกรรมจากให้พี่ๆที่ได้รัยรางวัลชนะเลิศระดับประเทศในงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับประเทศ เป็นวิทยากรสอนน้อง โดยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นผู้ดูแแลในการจัดกิจกรรม

ณัฐวุฒิ พุทธรักษา ภาพ / รายงาน

โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2560,11:31   อ่าน 578 ครั้ง