ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
แห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560

3 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา โรงเรียนสวนศรีวิทยาได้จัดให้มีการแห่เทียนพรรษา วันเข้าพรรษาเป็นวันที่สำเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงบัญญัติ ให้พระภิกษุสงฆ์จำพรรษา เป็นเวลา 3 เดือนในฤดูฝน ระหว่างแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 เพื่อไม่ให้พระสงฆ์ ไปเหยียบย่ำข้าวกล้าของชาวบ้านให้ได้รับความเสียหาย ในวันเข้าพรรษามีประเพณีที่สำคัญ 2 ประเพณี ได้แก่ ประเพณีแห่เทียนพรรษาและประเพณีการถวายผ้าอาบน้ำฝน ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษานั้น เนื่องจากสมัยก่อนพระภิกษุสงฆ์จุดให้แสงสว่างในการปฏิบัติกิจวัตรต่าง ๆ เป็นพุทธบูชาตลอดเวลา 3 เดือน แต่เดิมการนำเทียนไปถวายชาวบ้านมักจัดขบวนแห่กันอย่างเอิกเกริกสนุกสานและปฏิบัติสืบทอนกันมาจนกลายเป็นประเพณี การแห่เทียนเป็นประเพณีที่แสดงถึงความศรัทธา ความสามัคคีของชุมชนและเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ธำรงอยู่ต่อไป แม้ว่าปัจจุบันจะมีการปรับเปลี่ยนเป็นการซื้อเทียนพรรษาสำเร็จรูป หรือการถวายหลอดฟลูออเรสเซนต์แทน แต่ถ้าทุกคนช่วยกันสืบสานประเพณีอันดีงามนี้ไว้ ประเพณีการหล่อเทียนและแห่เทียนจำนำพรรษาก็จะเป็นประเพณีอยู่คู่ประเทศไทยต่อไป โดยโรงเรียนสวนศรีวิทยาได้จัดการให้มีการถวายเทียนพรรษาในวัดต่างๆดังนี้ 
1. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วัดด่านประชากร 
2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วัดโตนด
3. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วัดวาลุการาม(แหลมทราย) 
4. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วัดพะเนียด
5. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วัดพิชัยธาราราม(ต้นกุล) 
6. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วัดขันเงิน พระอารามหลวง

นายณัฐวุฒิ พุทธรักษา ภาพ / ข่าว 
ชุมนุมภาพถ่ายโรงเรียนสวนศรีวิทยา ถ่ายภาพ


โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 2560,09:31   อ่าน 713 ครั้ง