ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
สวนศรีเกมส์ 60
4 กรกฎาคม 2560 นายชุมพล จุลใส นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปี การศึกษา 2560 โรงเรียนสวนศรีวิทยา โดยมีดร.สุรินทร์ เนียมสุวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนศรีวิทยา เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดกิจกรรมกีฬาภายในของโรงเรียนสวนศรีวิทยา “สวนศรีเกมส์ 60” กำหนดจัดระหว่างวันที่ 4-7 กรกฎาคม 2560 มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 2,600 คน แบ่งออกเป็น 4 คณะสี ได้แก่ คณะสีม่วง คณะสีแดง , คณะสีฟ้า และ คณะสีชมพู จัดให้มีการแข่งขันกีฬา 7 ประเภท คือ ฟุตบอล,บาสเก็ตบอล, วอลเลย์บอล, เปตอง, เซปัคตะกร้อ, เทเบิลเทนนิส และกรีฑา การจัดแข่งขันกีฬาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพ พลานามัย เพื่อให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กันในด้านทักษะกีฬาและกระบวนการกลุ่ม นักเรียนรู้จักการนำความรู้ภาคทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ปฏิบัติจริง รู้จักวางแผนการดำเนินงาน การแก้ไขปัญหาสามารถนำไปใช้ปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ เกิดความรับผิดชอบร่วมกันของบุคคลากรทุกฝ่ายภายในโรงเรียน.
โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 2560,10:13   อ่าน 1609 ครั้ง