ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การอบรมมารยาทไทย

25 กรกฎาคม 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสวนศรีวิทยา ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร ได้จัดโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเป็นไทย การอบรมมารยาทไทย ด้วยสาเหตุที่เยาวชนไทย มองข้ามวัฒนธรรมไทยที่ดีงามถูกต้อง มารยาทในสังคมไทยจึงผิดเพี้ยนไป จึงจำเป็นต้องมีการฝึกอบรมมารยาท ซึ่งครอบคลุมถึงกิริยา วาจาต่าง ๆ เช่น การยืน การเดิน การนั่ง การนอน การรับของส่งของ การทำความเคารพ การแสดงกิริยาอาการ การรับประทานอาหาร การให้และรับบริการ การทักทาย การสนทนา การใช้คำพูด การฟัง การใช้เครื่องมือสื่อสาร รวมทั้งการประพฤติปฏิบัติในพิธีการต่างๆ เพื่อความน่าอยู่ของสังคมไทย ซึ่งมีนายมนตรี คุณวุฒิ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ และคณะ เป็นวิทยากร โดยมีนางสาวสุกัญญา ขอรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนสวนศรีวิทยา เป็นประธานในพิธี ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ชั้น 2 อาคารจามจุรี โรงเรียนสวนศรีวิทยา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

ณัฐวุฒิ พุทธรักษา ภาพ / รายงาน
เกรียงเดช จันทร์ฉาย ภาพ


โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 2560,11:46   อ่าน 2757 ครั้ง