ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
หาเสียงเลือกตั้งสภานักเรียน

26 กรกฎาคม 2560 งานสภานักเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรีัยนโรงเรียนสวนศรีวิทยา ได้จัดให้มีการประชาสัมพันธ์นโยบาย และหาเสียงของผู้สมัครประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 โดยเปิดโอกาศให้ผู้สมัครในแต่ละพรรคได้แถลงนโนบาย แนวทางการทำงาน หากได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการสภานักเรียน ซึ่งในปีนี้มีผู้สมัครถึง 3 พรรค คือ
หมายเลข 1 พรรคพัฒนาสวนศรี (R.O.V)
หมายเลข 2 พรรค G.E.C.
หมายเลข 3 พรรคพลังสวนศรี 4.0

ณัฐวุฒิ พุทธรักษา ภาพ / รายงาน


โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 2560,13:27   อ่าน 3152 ครั้ง