ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
พิธีมอบห้องสมุดทะเลสิรินธร

26 กรกฎาคม 2560 สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน) โดยโครงการเปิดโลกมรดกทะเลไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ได้ดำเนินการจัดตั้งห้องเรียนธรรมชาติทางทะเลประจำโรงเรียน ประจำปี 2560 ภายใต้ชื่อพระราชทาน “ห้องสมุดทะเลสิรินธร” ให้แก่โรงเรียนสวนศรีวิทยา เพื่อขยายโอกาสแห่งการเรียนรู้ทางทะเลและชายฝั่งแก่นักเรียน ในนักเรียนทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตร โดยมร ดร.นิลนาจ ชัยธนาวิสุทธิ์ ประธานคณะกรรมการโครงการเปิดโลกมรดกไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ เป็นผู้มอบ และนายปฐมพงษ์ ชวาลิต รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานทั่วไป และคณะครูให้การต้อนรับ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ชั้น 2 อาคารจามจุรี โรงเรียนสวนศรีวิทยา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

ณัฐวุฒิ พุทธรักษา ภาพ / รายงาน

โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 2560,13:34   อ่าน 1981 ครั้ง