ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
มูลนิธิการศึกษาโรงเรียนสวนศรีวิทยา มอบทุนการศึกษา

18 มกราคม 2561 มูลนิธิการศึกษาโรงเรียนสวนศรีวิทยา ได้จัดให้มีการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี นักเรียนที่มีความประพฤติดี และนักเรียนยากจน โดยได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากศิษย์เก่ารุ่นต่างๆ และเจ้าของทุนที่มีความประสงค์จะมอบให้นักเรียน จำนวน 54 ทุน และได้รับมอบเงินสบทบกองทุนจากคุณพีระพงษ์ อรรถวานิช จำนวน 20,000 บาท และคุณเครือวัลย์ นนทสิงห์ จำนวน 5,000 บาท โดยมีนายธีระพันธ์ เพ็ชรสุวรรณ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าสวนศรี เป็นประธาน ณ สนามหน้าเสาธง โรงเรียนสวนศรีวิทยา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

ณัฐวุฒิ พุทธรักษา ภาพ/รายงาน
เสาวลักษณ์ รูปสะอาด ภาพ

โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2561,11:45   อ่าน 2107 ครั้ง