ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5 กันยายน 2563 นายนวพล ดันสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา และนางดวงฤทัย ทองแก้วเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนศรีวิทยา ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย..ในหัวข้อ " การขับเคลื่อนนโยบายในสถานศึกษา " ในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1 (ชั้น 3) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

ศูนย์ข่าว Suansri News
ณัฐวุฒิ พุทธรักษา รายงาน
อรวรรณ มากชุมโค ตรวจทาน
เสาวลักษณ์  สักคุณี  ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์

ชุมนุมภาพถ่ายโรงเรียนสวนศรีวิยา
งานโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนสวนศรีวิทยา
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2563,14:51   อ่าน 39 ครั้ง