ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่ 41 ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
3 กันยายน 2563 นางดวงฤทัย ทองแก้วเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนศรีวิทยา ได้มอบหมายให้นายสุทิน สุทธิสิน หัวหน้าฝ่ายบุคลากร และคณะครู บุคลากรโรงเรียนสวนศรีวิทยา ให้การต้อนรับกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 นำโดยร.ต.อ.หญิง สุจิรา ราญพยัฆ รองฯ สว.กก.ตชด.41 และคณะ ในการตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องเรียนต้นแบบ อาคารราชพฤกษ์ โรงเรียนสวนศรีวิทยา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

ศูนย์ข่าว Suansri News
ณัฐวุฒิ พุทธรักษา ภาพ/รายงาน
กรรณิการ์ พรหมหาญ ภาพ
อรวรรณ มากชุมโค ตรวจทาน
เสาวลักษณ์  สักคุณี  ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์

งานโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนสวนศรีวิทยา
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2563,16:05   อ่าน 23 ครั้ง