ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรม SUPERIORITY OF INNOVATION REASEARCH FOR TEACHER AND STUDENT LEARNING 2020
7-8 กันยายน 2563 นางดวงฤทัย ทองแก้วเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนศรีวิทยา พร้อมด้วยนางสาวสุกัญญา ขอรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู บุคลากรโรงเรียนสวนศรีวิทยา เข้าร่วมกิจกรรม SUPERIORITY OF INNOVATION REASEARCH FOR TEACHER AND STUDENT LEARNING 2020 จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ระหว่างวันที่ 7 – 8 กันยายน 2563 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) และมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติรางวัลต่าง ๆ

ศูนย์ข่าว Suansri News
ณัฐวุฒิ พุทธรักษา ภาพ/รายงาน
อรวรรณ มากชุมโค ตรวจทาน
เสาวลักษณ์  สักคุณี  ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์

งานโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนสวนศรีวิทยา
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2563,16:52   อ่าน 72 ครั้ง