ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
พิธีปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร และการฝึกอบรมจิตอาสา 904 วปร. ให้กับนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1-3 (ชาย,หญิง) ประจำปีการศึกษา 2563
11 กันยายน 2563 นางดวงฤทัย ทองแก้วเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนศรีวิทยา พร้อมด้วยผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนสวนศรีวิทยา ได้เข้าร่วมพิธีปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร และการฝึกอบรมจิตอาสา 904 วปร. ให้กับนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1-3 (ชาย,หญิง) ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี ร.อ.ทนะ ปรีชาชน อาจารย์วิชาทหารราบ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 44 เป็นประธานในพิธี ณ ห้องเรียนโสตทัศนศึกษา ชั้น 2 อาคารจามจุรี โรงเรียนสวนศรีวิทยา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

ศูนย์ข่าว Suansri News
ณัฐวุฒิ พุทธรักษา ภาพ/รายงาน
อรวรรณ มากชุมโค ตรวจทาน
เสาวลักษณ์  สักคุณี  ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์

งานโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนสวนศรีวิทยา
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2563,10:47   อ่าน 36 ครั้ง