ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรม One Day Trip: Table Manners at Novotel Chumphon Beach Resort & Golf ณ โรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีชรีสอร์ทแอนด์กอล์ฟ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

12 กันยายน 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค โปรแกรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์สองภาษา (Science-Mathematics Bilingual Program: SMBP) กิจกรรม One Day Trip: Table Manners at Novotel Chumphon Beach Resort & Golf วันที่ 12 กันยายน 2563 ณ โรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีชรีสอร์ทแอนด์กอล์ฟ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอัจฉริยภาพด้านภาษาอังกฤษ ศึกษาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับมารยาทบนโต๊ะอาหาร (Table Manners) แบบชาวตะวันตก การจัดการโรงแรม ศึกษาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการทำผ้าบาติก ณ กลุ่มบาติกผาแดง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 74 คน ครู 10 คน รวม 84 คน

ศูนย์ข่าว Suansri News
กนกวรรณ กันชนะ รายงาน
ณัฐวุฒิ พุทธรักษา ภาพ
ธีระเดช ไมล์ถึง ภาพ
อรวรรณ มากชุมโค ตรวจทาน
เสาวลักษณ์  สักคุณี  ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์

งานโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนสวนศรีวิทยา

โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2563,16:18   อ่าน 65 ครั้ง