ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมสอนเสริมทางวิชาการ (Academic Supplementary Teaching)
3 ตุลาคม 2563 ห้องเรียนพิเศษโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) โปรแกรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สองภาษา (Science-Mathematics Bilingual Programme) โรงเรียนสวนศรีวิทยา จัดกิจกรรมสอนเสริมทางวิชาการ (Academic Supplementary Teaching) ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 2/1 และ 3/1 ระหว่างวันที่ 8 สิงหาคม - 31 ตุลาคม 2563 (จำนวน 7 ครั้ง) โดยวันนี้เป็นการจัดกิจกรรมครั้งที่ 5 ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสอนเสริมเติมเต็มและทบทวนความรู้ให้กับนักเรียนในโครงการโดยครูประจำวิชาชาวไทย

ศูนย์ข่าว Suansri News
ณัฐวุฒิ พุทธรักษา รายงาน
กนกวรรณ กันชนะ ภาพ/ตรวจทาน
เสาวลักษณ์  สักคุณี  ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์

งานโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนสวนศรีวิทยา
โพสเมื่อ : 06 ต.ค. 2563,11:10   อ่าน 24 ครั้ง