ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
พิธีทำขวัญเรือ ทีมเรือยาวโรงเรียนสวนศรีวิทยา
6 ตุลาคม 2563 นางดวงฤทัย ทองแก้วเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนศรีวิทยา พร้อมด้วยนางสาวสุกัญญา ขอรัตน์รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวนศรีวิทยา คณะครู บุคลากรการทางศึกษา นักเรียน ผู้ฝึกสอนกีฬาเรือพาย และผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมพิธี “ทำขวัญเรือ ทีมเรือยาวโรงเรียนสวนศรีวิทยา” ประกอบด้วยเรือไข่ทอง, เรือตะเคียนทอง 27, เรือเดชอำนวย, เรือพญาชิงชัย และเรือเทพพรนับพัน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับฝีพายเรือ รวมถึงเป็นการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวหลังสวน ณ บริเวณใต้หอสมุดกาญจนาภิเษก อาคารศรีสุบัติ โรงเรียน สวนศรีวิทยา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

ศูนย์ข่าว Suansri News
ณัฐวุฒิ พุทธรักษา ภาพ/รายงาน
อรวรรณ มากชุมโค ตรวจทาน
เสาวลักษณ์ สักคุณี ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์

งานโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนสวนศรีวิทยา
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 2563,10:50   อ่าน 39 ครั้ง