ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมจิตอาสาถวายเป็นพระราชกุศล ณ สถานีรถไฟควนหินมุ้ย ตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
23 ตุลาคม 2563 นางดวงฤทัย ทองแก้วเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนศรีวิทยา มอบหมายให้นางพนิดา พรหมสถิตย์ หัวหน้างานการเงินโรงเรียนสวนศรีวิทยา พร้อมด้วยคณะครูบุคลากร และนักศึกษาวิชาทหาร เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายเป็นพระราชกุศล ณ สถานีรถไฟควนหินมุ้ย ตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เนื่องในวันปิยมหาราช ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาท สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

ศูนย์ข่าว Suansri News
ณัฐวุฒิ พุทธรักษา ภาพ/รายงาน
อรวรรณ มากชุมโค ตรวจทาน
เสาวลักษณ์  สักคุณี ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์

ชุมนุมภาพถ่ายโรงเรียนสวนศรีวิทยา
งานโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนสวนศรีวิทยา
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 2563,15:25   อ่าน 317 ครั้ง