ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การประชุมปฏิบัติการถอดบทเรียนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
26 ตุลาคม 2563 นางดวงฤทัย ทองแก้วเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนศรีวิทยา พร้อมด้วยนางสาวอรวรรณ มากชุมโค และบุคลากร เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการถอดบทเรียนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีนายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 เป็นประธานในพิธี และมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ระดับ A ขึ้นไป ซึ่งโรงเรียนสวนศรีวิทยาได้รับคะแนนการประเมิน 89.65 อยู่ในระดับ A ลำดับที่ 10 ของ สพม.11

ศูนย์ข่าว Suansri News
ณัฐวุฒิ พุทธรักษา ภาพ/รายงาน
อรวรรณ มากชุมโค ตรวจทาน
เสาวลักษณ์  สักคุณี ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์

ชุมนุมภาพถ่ายโรงเรียนสวนศรีวิทยา
งานโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนสวนศรีวิทยา
โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 2563,10:46   อ่าน 272 ครั้ง