ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
พิธีเข้าประจําหมู่ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2563
28 ตุลาคม 2563 กิจกรรมยุวกาชาด งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนสวนศรีวิทยา จัดพิธีเข้าประจําหมู่ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาดตระหนักถึงความสําคัญ และเกิดความภาคภูมิใจในการเป็นสมาชิกยุวกาชาด และเพื่อให้สมาชิกยุวกาชาดใหม่มีสิทธิ์ประดับเข็มเครื่องหมายสมาชิกยุวกาชาด โดยมีนางดวงฤทัย ทองแก้วเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนศรีวิทยา เป็นประธานในพิธี ณ โรงฝึกพลศึกษา อาคารประดู่ โรงเรียนสวนศรีวิทยา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

ศูนย์ข่าว Suansri News
ณัฐวุฒิ พุทธรักษา ภาพ/รายงาน
มัชชารวดี ชลสาคร ตรวจทาน
เสาวลักษณ์  สักคุณี  ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์

ชุมนุมภาพถ่ายโรงเรียนสวนศรีวิทยา
งานโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนสวนศรีวิทยา
โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 2563,13:07   อ่าน 540 ครั้ง