ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันเรือยาวต้นแบบ 8 ฝีพาย วัดนอก ในงานประเพณีลอยกระทง วัดราชบุรณะ จากการแข่งขันเรือยาว 8 ฝีพาย ประเภทเยาวชน ณ สนามแข่งขันเรือยาว วัดราชบุรณะ(พระอารามหลวง)
29 ตุลาคม 2563 ทีมเรือยาวโรงเรียนสวนศรีวิทยา ส่งนักเรียนชมรมเรือพายโรงเรียนสวนศรีวิทยา เข้าร่วมการแข่งขันเรือยาวต้นแบบ 8 ฝีพาย วัดนอก ในงานประเพณีลอยกระทง วัดราชบุรณะ และได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันเรือยาว 8 ฝีพาย ประเภทเยาวชน ณ สนามแข่งขันเรือยาว วัดราชบุรณะ(พระอารามหลวง) ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยมีนายพยุงศักดิ์ นาคอุดม ผู้ฝึกสอน นายกฤษฎา กาลสงค์ หัวหน้าผู้ฝึกสอน และนางดวงฤทัย ทองแก้วเกิด ผู้จัดการทีม

ศูนย์ข่าว Suansri News
ณัฐวุฒิ พุทธรักษา ภาพ/รายงาน
ณธัชพงศ์ มาเมือง ภาพ
อรวรรณ มากชุมโค ตรวจทาน
เสาวลักษณ์  สักคุณี  ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์

ชุมนุมภาพถ่ายโรงเรียนสวนศรีวิทยา
งานโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนสวนศรีวิทยา
โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 2563,14:26   อ่าน 264 ครั้ง