ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
29 ตุลาคม 2563 งานส่งเสริมประชาธิปไตยโรงเรียนสวนศรีวิทยา จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีพรรคสมัครเข้ารับเลือกตั้ง จำนวน 3 พรรค ได้แก่ พรรค G.P.S. พรรคสวนศรีก้าวไกล และพรรค L.O.V.E.

ผลการเลือกตั้งปรากฏว่า พรรค L.O.V.E. เป็นผู้ชนะ ด้วยคะแนนเสียง 927 เสียง และจะมีการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสวนศรีวิทยา ประจำปีการศึกษา 2563 ต่อไป

ศูนย์ข่าว Suansri News
ณัฐวุฒิ พุทธรักษา ภาพ/รายงาน
อรวรรณ มากชุมโค ตรวจทาน
ชุมนุมภาพถ่ายโรงเรียนสวนศรีวิทยา ภาพ
งานโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนสวนศรีวิทยา
โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 2563,11:57   อ่าน 189 ครั้ง