ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
“การจัดทำ TOR ที่ดีและถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” รุ่นที่ 1
7 พฤศจิกายน 2563 นางดวงฤทัย ทองแก้วเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนศรีวิทยา พร้อมด้วยนายศิริศักดิ์ คลิ้งคงอินทร์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร “การจัดทำ TOR ที่ดีและถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 จัดโดยสำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ห้องกรุงธน บอลรูม โรงแรมรอยัล ริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

ศูนย์ข่าว Suansri News
ณัฐวุฒิ พุทธรักษา ภาพ/รายงาน
อรวรรณ มากชุมโค ตรวจทาน
เสาวลักษณ์  สักคุณี  ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์

งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสวนศรีวิทยา
โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 2563,14:45   อ่าน 55 ครั้ง