ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ต้อนรับด้วยหัวใจ สู่สายใยชาวเขียวเหลือง
13 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนสวนศรีวิทยาจัดกิจกรรม “ต้อนรับด้วยหัวใจ สู่สายใยชาวเขียวเหลือง” เพื่อร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับนางจิตติมา วรชาติ นางอิสริญ บุญหนัก นางสาวดาราวดี บรรจงช่วย ในโอกาสมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนสวนศรีวิทยา และนายภูวเดช แสงสุวรรณ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โดยมีนางดวงฤทัย ทองแก้วเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และภาคีเครือข่ายโรงเรียนสวนศรีวิทยาให้การต้อนรับ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ชั้น 2 อาคารจามจุรี โรงเรียนสวนศรีวิทยา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

ศูนย์ข่าว Suansri News
ณัฐวุฒิ พุทธรักษา ภาพ/รายงาน
อรวรรณ มากชุมโค ตรวจทาน
เสาวลักษณ์  สักคุณี  ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์

ชุมนุมภาพถ่ายโรงเรียนสวนศรีวิทยา ภาพ
งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสวนศรีวิทยา
โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 2563,16:06   อ่าน 111 ครั้ง