ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขต ชุมพร 2
25 ธันวาคม 2563 นางดวงฤทัย ทองแก้วเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนศรีวิทยา พร้อมด้วยนางสาวอิสริญ บุญหนัก รองผู้อำนวยการ และนางสุภาพ ล่องหลง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตชุมพร 2 สัญจร เพื่อร่วมปรึกษาหารือแนวทางในการดำเนินงานการสร้างความร่วมมือ และการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และร่วมรับฟังการประชุมทางไกลเพื่อชี้แจงนโยบายและซักซ้อมความเข้าใจในการเตรียมรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 จากสพฐ. โดยมี ดร.สำรวย ภักดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมโรงเรียนเมืองหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

ศูนย์ข่าว Suansri News
ณัฐวุฒิ พุทธรักษา ภาพ/รายงาน
เกษราพร หนูคง ตรวจทาน 
เสาวลักษณ์  สักคุณี  ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์

ชุมนุมภาพถ่ายโรงเรียนสวนศรีวิทยา ภาพ
งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสวนศรีวิทยา
โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 2564,23:17   อ่าน 10 ครั้ง