ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
คนเก่งสวนศรีวิทยา
โรงเรียนสวนศรีวิทยา ขอแสดงความยินดีนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 รอบแรก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

1. เด็กหญิงชาคริยา เพชรรัตน์ ม.3/3
2. นางสาวชุดากานต์ ศึกวัฒนา ม.3/3
3. นางสาวดลนภา เจริญชัย ม.3/1
4. เด็กหญิงปนัดดา พงศกรพฤฒิกุล ม.3/3
5. เด็กหญิงปาณิรา ลิมานนท์ ม.3/4
6. เด็กปิ่นชนก หนูนาค ม.3/3
7. เด็กหญิงภามภากร แก้วสุวรรณ ม.3/3
8. นางสาวมุฑิตา มุสิกะ ม.3/3
9. นางสาวลลิตภัทร ศรีพรหม ม.3/3
10. เด็กหญิงวิจิตรา สุขกรม ม.3/1
11. นางสาววิลาสินี ขาวปากช่อง ม.3/3
12. เด็กหญิงศิโรธร ชูขจร ม.3/4
13. เด็กหญิงสุภาวิดา จันทร์ทองขาว ม.3/3
14. นายสุวิจักขณ์ พรหมสถิตย์ ม.3/3

เกียรติและศักดิ์ศรี คือหน้าที่ของลูกเขียวเหลือง
ผลผลิตจากรั้วเขียวเหลือง
ศิษย์หลวงปู่หนู อชิโต
#สวนศรี121
#โรงเรียนสวนศรีวิทยา
โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 2564,23:47   อ่าน 13 ครั้ง