ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ทำความสะอาดห้องเรียน ป้องกันไวรัส COVID - 19
4 มกราคม 2564 นางดวงฤทัย ทองแก้วเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนศรีวิทยา มอบหมายให้นางสาวสุกัญญา ขอรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ จัดให้มีการทำความสะอาดห้องเรียน อาคารเรียน และอาคารประกอบต่าง ๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ศูนย์ข่าว Suansri News
ณัฐวุฒิ พุทธรักษา ภาพ/รายงาน
บรรพต กลิ่นสุม ภาพ
ไกรวิชญ์ ศรีฤทธิ์ ภาพ
อรวรรณ มากชุมโค ตรวจทาน 
เสาวลักษณ์ สักคุณี  ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์

ชุมนุมภาพถ่ายโรงเรียนสวนศรีวิทยา ภาพ
งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสวนศรีวิทยา
โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 2564,23:57   อ่าน 10 ครั้ง