ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
เยี่ยมบ้านนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล และมอบเอกสารการเรียนการสอน (On Hand)
8 มกราคม 2564 นางดวงฤทัย ทองแก้วเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนศรีวิทยา มอบหมายให้นางสาวดาราวดี บรรจงช่วย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน พร้อมด้วยคณะครูออกพบปะและช่วยเหลือนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และได้นำเอกสารการเรียนการสอนไปมอบให้แก่นักเรียนที่ไม่สามารถเข้าถึงการเรียนการสอนออนไลน์ได้ ในพื้นที่บ้านห้วยเหมือง ตำบลนาขา อำเภอหลังสวน บ้านเขาชก ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน บ้านเขาเหรง ตำบลตะโก อำเภอทุ่งตะโก และบ้านท่าแพ ตำบลพระรักษ์ อำเภอพะโต๊ะ และมอบอุปกรณ์ยังชีพเป็นกำลังใจให้นักเรียนและผู้ปกครอง

ศูนย์ข่าว Suansri News
ณัฐวุฒิ พุทธรักษา รายงาน
งานกิจการนักเรียน ภาพ
อรวรรณ มากชุมโค ตรวจทาน
เสาวลักษณ์  สักคุณี ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์

ชุมนุมภาพถ่ายโรงเรียนสวนศรีวิทยา ภาพ
งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสวนศรีวิทยา
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 2564,00:42   อ่าน 130 ครั้ง