ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การประชุมชี้แจงแนวทางการวิจัย การประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต และการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ผ่านการประชุมทางไกล (VDO Conference)
11 มกราคม 2564 นางดวงฤทัย ทองแก้วเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนศรีวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และฝ่ายบริหารวิชาการ เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการวิจัย การประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต และการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ผ่านการประชุมทางไกล (VDO Conference) โดยมีนายอุทิศ บัวศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เปิดการประชุมและกล่าวปาฐกถาพิเศษ

ศูนย์ข่าว Suansri News
ณัฐวุฒิ พุทธรักษา ภาพ/รายงาน
อรวรรณ มากชุมโค ตรวจทาน
เสาวลักษณ์  สักคุณี ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์

ชุมนุมภาพถ่ายโรงเรียนสวนศรีวิทยา ภาพ
งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสวนศรีวิทยา
โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 2564,00:05   อ่าน 107 ครั้ง