ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการ ผู้ปกครองและครูสวนศรีวิทยา ครั้งที่ 1/2564
14 มกราคม 2564 สมาคมผู้ปกครองและครูสวนศรีวิทยา จัดการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูสวนศรีวิทยา ครั้งที่ 1/2564 เพื่อร่วมกันพิจารณางบประมาณสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน และมอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสปีใหม่ โดยมีนางสาวพิมพ์ประไพ นาครัตน์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูสวนศรีวิทยา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องเรียนต้นแบบ โรงเรียนสวนศรีวิทยา

ศูนย์ข่าว Suansri News
ณัฐวุฒิ พุทธรักษา ภาพ/รายงาน
อรวรรณ มากชุมโค ตรวจทาน
เสาวลักษณ์  สักคุณี ประชาสัมพันธ์เว็ฐไซต์

ชุมนุมภาพถ่ายโรงเรียนสวนศรีวิทยา ภาพ
งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสวนศรีวิทยา
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 2564,13:47   อ่าน 126 ครั้ง