ภาพกิจกรรม
การแข่งขันกิจกรรมนวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม) ระดับประเทศ
7 - 10 ธันวาคม 2564 โรงเรียนสวนศรีวิทยา เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมนวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม) โดยได้รับรางวัลชมเชย ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โรงเรียนสุจริต) ระดับประเทศ และกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (9 ธันวาคม) ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร
ศูนย์ข่าว Suansri News
ณัฐวุฒิ พุทธรักษา ภาพ/รายงาน
อรวรรณ มากชุมโค เขียน
พันทิวา ชาญพลรบ ตรวจทาน
วิไลพร กลิ่นสุคนธ์ ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์

ชุมนุมภาพถ่ายโรงเรียนสวนศรีวิทยา ภาพ
งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสวนศรีวิทยา
ติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://photos.app.goo.gl/EekuVfid3ZN4mdZ9A

โพสเมื่อ : 13 ธ.ค. 2564,13:16   อ่าน 459 ครั้ง