ภาพกิจกรรม
สอนเสริมทางวิชาการ (Academic Supplementary Teaching) ห้องเรียนพิเศษโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 2/1 และ 3/1
22 มกราคม – 26 กุมภาพันธ์ 2565 ห้องเรียนพิเศษโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) โปรแกรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์สองภาษา (Science-Mathematics Bilingual Program) โรงเรียนสวนศรีวิทยา จัดกิจกรรมสอนเสริมทางวิชาการ (Academic Supplementary Teaching) ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 2/1 และ 3/1 ด้วยระบบทางไกล Video Conference ผ่าน Google Meet มีจุดประสงค์เพื่อสอนเสริมเติมเต็มและทบทวนความรู้ให้กับนักเรียนในโครงการโดยครูผู้สอนชาวต่างชาติ และคุณครูประจำวิชาชาวไทยจากกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ศูนย์ข่าว Suansri News
ณัฐวุฒิ พุทธรักษา รายงาน
กนกวรรณ กันชนะ เขียน
พันทิวา ชาญพลรบ ตรวจทาน
วิไลพร กลิ่นสุคนธ์ ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์
ชุมนุมภาพถ่ายโรงเรียนสวนศรีวิทยา ภาพ
งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสวนศรีวิทยา
ติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่
https://photos.app.goo.gl/bUKYyfMwYVrDC9si8
 
 

โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2565,00:15   อ่าน 118 ครั้ง