ภาพกิจกรรม
นิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร รอบครึ่งปีแรก (1 ตุลาคม 2564-31 มีนาคม 2565)
16 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. ดร.สำรวย ภักดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร และคณะฯ เข้าตรวจเยี่ยมและประเมินการปฏิบัติงานในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยมี นางสาวสุกัญญา ขอรัตน์ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสวนศรีวิทยา เป็นผู้รับการประเมิน พร้อมทั้งได้นิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร รอบครึ่งปีแรก (1 ตุลาคม 2564-31 มีนาคม 2565) แก่ฝ่ายบริหารและคณะครูโรงเรียนสวนศรีวิทยา ณ ห้องเรียนต้นแบบ อาคารราชพฤกษ์ โรงเรียนสวนศรีวิทยา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

ศูนย์ข่าว Suansri News
ณัฐวุฒิ พุทธรักษา ภาพ/รายงาน
จิตติมา วรชาติ เขียน
พันทิวา ชาญพลรบ ตรวจทาน
วิไลพร กลิ่นสุคนธ์ ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์
ชุมนุมภาพถ่ายโรงเรียนสวนศรีวิทยา ภาพ
งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสวนศรีวิทยา
ติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่
https://photos.app.goo.gl/6BG5TS8FfyH1wG4M8
 

โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2565,00:44   อ่าน 149 ครั้ง