ภาพกิจกรรม
จิตอาสาพัฒนาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ชุมพร
17 มีนาคม 2565 นางสาวสุกัญญา ขอรัตน์ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสวนศรีวิทยา มอบหมายให้นางสาวดาราวดี บรรจงช่วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวนศรีวิทยา พร้อมด้วยนายกฤษฎา กาลสงค์ หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสวนศรีวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ชุมพร เพื่อให้สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ชุมพร มีความสง่างามและสมพระเกียรติ รวมถึงเป็นการแสดงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีว่าที่ร้อยตรีกิตติภพ รอดดอน นายอำเภอหลังสวน เป็นประธานในพิธี ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ชุมพร อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

ศูนย์ข่าว Suansri News
ณัฐวุฒิ พุทธรักษา รายงาน
พันทิวา ชาญพลรบ เขียน
อรวรรณ มากชุมโค ตรวจทาน
วิไลพร กลิ่นสุคนธ์ ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์
ชุมนุมภาพถ่ายโรงเรียนสวนศรีวิทยา ภาพ
งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสวนศรีวิทยา
ติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่
https://photos.app.goo.gl/acgjTsuvrMEH3dcZ8

โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2565,00:50   อ่าน 148 ครั้ง