ภาพกิจกรรม
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา
1 มิถุนายน 2565 เวลา 9.30น. นางสาวสุกัญญา ขอรัตน์ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสวนศรีวิทยา มอบหมายให้นางจิตติมา วรชาติ นางอิสริญ บุญหนัก รองผู้อำนวยการโรงเรียน และนายวิษณุ อินทโรภาส หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนสวนศรีวิทยา ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนชลธารวิทยา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
ศูนย์ข่าว Suansri News
ณัฐวุฒิ พุทธรักษา ภาพ/รายงาน
พันทิวา ชาญพลรบ เขียน
วาสนา ด้วงรอด ตรวจทาน
วิไลพร กลิ่นสุคนธ์ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์
ชุมนุมภาพถ่ายโรงเรียนสวนศรีวิทยา ภาพ
งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสวนศรีวิทยา
*** ภาพกิจกรรมทั้งหมดได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ภาพถ่าย วีดีโอ และ/หรือข้อมูล ส่วนบุคคลบนอินเตอร์เน็ตหรือกระดานข่าวอื่นๆของโรงเรียนสวนศรีวิทยา จากผู้จัดกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่
https://photos.app.goo.gl/JEYwwhnPi4xZVNjA7

โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 2565,11:35   อ่าน 26 ครั้ง