ภาพกิจกรรม
มุทิตาจิต ครูปราโมทย์ เมืองมีทรัพย์ เนื่องจากลาออกจากราชการ
1 มิถุนายน 2565 เวลา 13.40 น. นางสาวสุกัญญา ขอรัตน์ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสวนศรีวิทยา มอบหมายให้นายยงยุทธ แสงสุวรรณ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 จัดกิจกรรม มุทิตาจิต ครูปราโมทย์ เมืองมีทรัพย์ เนื่องจากลาออกจากราชการ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคารจามจุรี โรงเรียนสวนศรีวิทยา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
ศูนย์ข่าว Suansri News
ณัฐวุฒิ พุทธรักษา ภาพ/รายงาน
พันทิวา ชาญพลรบ เขียน
วาสนา ด้วงรอด ตรวจทาน
วิไลพร กลิ่นสุคนธ์ ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์

ชุมนุมภาพถ่ายโรงเรียนสวนศรีวิทยา ภาพ
งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสวนศรีวิทยา
*** ภาพกิจกรรมทั้งหมดได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ภาพถ่าย วีดีโอ และ/หรือข้อมูล ส่วนบุคคลบนอินเตอร์เน็ตหรือกระดานข่าวอื่นๆของโรงเรียนสวนศรีวิทยา จากผู้จัดกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่
https://photos.app.goo.gl/5u7GRNVoyLS245vJA
โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 2565,11:51   อ่าน 23 ครั้ง