ภาพกิจกรรม
การประชุมสมาคมครูบำเหน็จบำนาญอำเภอหลังสวน
18 ธันวาคม 2565 นายภูมิสถิตย์ ดวงฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนศรีวิทยา เข้าร่วมการประชุมสมาคมครูบำเหน็จบำนาญอำเภอหลังสวน เพื่อร่วมประชุมปรึกษาแนวการพัฒนา และรับทราบแนวปฎิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารราชพฤกษ์ โรงเรียนสวนศรีวิทยา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
ศูนย์ข่าว Suansri News
ณัฐวุฒิ พุทธรักษา รายงาน
กรรณิการ์ พรหมหาญ ภาพ
พันทิวา ชาญพลรบ เขียน
วาสนา ด้วงรอด ตรวจทาน
วิไลพร กลิ่นสุคนธ์ ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์
งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสวนศรีวิทยา
*** ภาพกิจกรรมทั้งหมดได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ภาพถ่าย วีดีโอ และ/หรือข้อมูล ส่วนบุคคลบนอินเตอร์เน็ตหรือกระดานข่าวอื่นๆของโรงเรียนสวนศรีวิทยา จากผู้จัดกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่
https://photos.app.goo.gl/MJExg2GchW45od9a8
 

โพสเมื่อ : 22 ธ.ค. 2565,11:05   อ่าน 136 ครั้ง