ภาพกิจกรรม
พิธีเข้าประจำกองลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ประจำปีการศึกษา 2565
21 ธันวาคม 2565 กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี โรงเรียนสวนศรีวิทยา จัดพิธีเข้าประจำกองลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกเสือและเนตรนารีได้ปฏิญาณตนเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ได้อย่างภาคภูมิใจและทบทวนคำปฏิญาณของลูกเสือ โดยมีนายภูมิสถิตย์ ดวงฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนศรีวิทยา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางอิสริญ บุญหนัก นางสาวดาราวดี บรรจงช่วย รองผู้อำนวยการ และคณะผู้กำกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ณ โรงยิมเนเซียม โรงเรียนสวนศรีวิทยา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
ศูนย์ข่าว Suansri News
ณัฐวุฒิ พุทธรักษา ภาพ/รายงาน
กรรณิการ์ พรหมหาญ ภาพ
ธีระเดช ไมล์ถึง ภาพ
วิศิษฐ์ บัวชุม ภาพ
พันทิวา ชาญพลรบ เขียน
วาสนา ด้วงรอด ตรวจทาน
วิไลพร กลิ่นสุคนธ์ ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์
งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสวนศรีวิทยา
*** ภาพกิจกรรมทั้งหมดได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ภาพถ่าย วีดีโอ และ/หรือข้อมูล ส่วนบุคคลบนอินเตอร์เน็ตหรือกระดานข่าวอื่นๆของโรงเรียนสวนศรีวิทยา จากผู้จัดกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่
https://photos.app.goo.gl/qRzqa7ySpVpar3PX7
 

โพสเมื่อ : 22 ธ.ค. 2565,11:37   อ่าน 507 ครั้ง