ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสวนศรีวิทยา
21 ธันวาคม 2565 งานอนามัยโรงเรียนสวนศรีวิทยา จัดกิจกรรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR ตามโครงการเสริมสร้างมาตรการความปลอดภัย นักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษาอย่างรอบด้าน ตามมาตรการสถานศึกษาปลอดภัย (MOE Safety Center) ภายใต้ “ระบบดี มีภูมิคุ้มกัน ทันเวลา” ซึ่งได้รับเกียรติจากนายศรชัย เพ็ชรเวช นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร และคณะ ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และสาธิตการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมี นายภูมิสถิตย์ ดวงฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนศรีวิทยา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางสาวดาราวดี บรรจงช่วย รองผู้อำนวยการ และคณะครูงานอนามัยเข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมหลวงปู่หนู อชิโต อาคารจามจุรี โรงเรียนสวนศรีวิทยา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
ศูนย์ข่าว Suansri News
ณัฐวุฒิ พุทธรักษา ภาพ/รายงาน
กรรณิการ์ พรหมหาญ ภาพ
ธีระเดช ไมล์ถึง ภาพ
วิศิษฐ์ บัวชุม ภาพ
พันทิวา ชาญพลรบ เขียน
วาสนา ด้วงรอด ตรวจทาน
วิไลพร กลิ่นสุคนธ์ ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์
งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสวนศรีวิทยา
*** ภาพกิจกรรมทั้งหมดได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ภาพถ่าย วีดีโอ และ/หรือข้อมูล ส่วนบุคคลบนอินเตอร์เน็ตหรือกระดานข่าวอื่นๆของโรงเรียนสวนศรีวิทยา จากผู้จัดกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่
https://photos.app.goo.gl/8PhwB2r2vkiTJHW9A
 

โพสเมื่อ : 22 ธ.ค. 2565,11:45   อ่าน 321 ครั้ง