ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศโรงเรียนสวนศรีวิทยา

เรื่อง  การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ

 

1.  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ  จำนวน   1  ราย   อัตราเงินเดือน 13,000 บาท
 

หลักฐานการสมัคร

          1.  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด  1  นิ้ว และถ่ายมาไม่เกิน  6  เดือน จำนวน

1  รูป

          2.  ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน 1 เดือน )

          3.  สำเนาวุฒิการศึกษา พร้อมตัวจริง

          4.  สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) พร้อมสำเนา  1  ฉบับ

          5.  สำเนาบัตรประชาชน  1  ฉบับ

กำหนดการรับสมัคร

          1.  ระหว่างวันที่   30 ตุลาคม 5 พฤศจิกายน  2562  ณ ห้องสำนักงานฝ่ายบริหารทั่วไปโรงเรียน
สวนศรีวิทยา โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ

          2.  รับสมัคร ระหว่างเวลา  09.00  น. 16.00  น.

ประกาศผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก

          ประกาศผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562

วิธีการคัดเลือก

          ทำการคัดเลือกในวันที่  7 พฤศจิกายน 2562  ณ ห้องประชุมเล็ก โรงเรียนสวนศรีวิทยา โดยมี
รายละเอียดดังนี้

          1.  ทดสอบภาคปฏิบัติโปรแกรม Microsoft Word , Microsoft Excel และ โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ 100  คะแนน  ( เวลา 09.00 น. - 12.00 น. )

          2.  สอบสัมภาษณ์   100  คะแนน  ( เวลา 13.00 น.- 15.00 น. )

ประกาศผลการคัดเลือก

          ประกาศผลการคัดเลือก  วันที่  7 พฤศจิกายน 2562  ตั้งแต่เวลา  16.00  น.  เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอใบสมัคร และยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนสวนศรีวิทยา  หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์ หมายเลข 077- 541- 050 ในวันและเวลาราชการ

 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 2562,00:00   อ่าน 354 ครั้ง