ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อจิตอาสาลำดับที่ 470-1252
กำหนดรับสิ่งของพระราชทานจิตอาสาเฉพาะกิจ รอบที่ 2 จำนวน 4,857 คน ดังนี้

วันที่ 20 ตุลาคม 2560
รอบเช้า ลงทะเบียน 07.30-09.00 น.
ผู้สมัครจิตอาสา ลำดับที่ 470-1,251  (สมัครวันที่ 7-20 กันยายน 2560) จำนวน 782 คน

รอบบ่าย ลงทะเบียน 13.00-14.00 น.
ผู้สมัครจิตอาสา ลำดับที่ 1,252-2,102 (สมัครวันที่ 21-27 กันยายน 2560)
จำนวน 851 คน
..........................

วันที่ 21 ตุลาคม 2560
รอบเช้า ลงทะเบียน 07.30-09.00น.
ผู้สมัครจิตอาสาลำดับที่ 2,103-3,016 (สมัครวันที่ 28-29 กันยายน 2560) จำนวน 914 คน

รอบบ่าย ลงทะเบียน 13.00-14.00 น.
ผู้ลงทะเบียนลำดับที่ 3,017-4,007 (สมัครวันที่ 29 กันยายน 2560) จำนวน 991 คน
...........................

หมายเหตุ...
1.การแต่งกายชุดสุภาพไว้ทุกข์
2.ผู้สมัครจิตอาสาวันที่ 30 กันยายน 2560 จำนวน 1,319 คน รับสิ่งของพระราชทานภายหลัง ณ ที่ว่าการอำเภอหลังสวน กำหนดวันรับสิ่งของพระราชทานจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 2560,12:49   อ่าน 504 ครั้ง