กิจกรรมประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ (อ่าน 7) 03 พ.ค. 66
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ (อ่าน 85) 17 เม.ย. 66
ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน (อ่าน 27) 19 ธ.ค. 65
ด้วยใจเพียรพาก...จากวันที่พากเพียร หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เกษียณรำลึก เนื่องในโอกาสการการเกษียณอายุราชการของ รองฯสุกัญญา ขอรัตน์และคุณครูวราภรณ์ พรมมา (อ่าน 624) 05 ต.ค. 65
นิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ออนไลน์ (อ่าน 53) 09 ส.ค. 65
ลงนามถวายพระพรชัยมงคล กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (อ่าน 54) 01 พ.ค. 65
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 (อ่าน 46) 09 ต.ค. 64
คุรุจริยา มุทิตาจิต หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เกษียณรำลึก เนื่องในโอกาสการการเกษียณอายุราชการของ คุณครูสุธีรา เทียมศิริ (อ่าน 53) 24 ก.ย. 64
ขอเชิญชวนคณะครูอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนสวนศรีวิทยา ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ร่วมแสดงความรู้สึกที่ดี พร้อมทั้งคำอวยพรแสนอบอุ่นหัวใจ ให้แก่คุณครูผู้เกษียณอายุ ราชการผ่าน https://padlet.com/ (อ่าน 371) 24 ก.ย. 64
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 16-20 สิงหาคม 2564 (อ่าน 892) 17 ส.ค. 64
ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ (อ่าน 60) 08 ส.ค. 64
ประกาศโรงเรียนสวนศรีวิทยา เรื่อง การวัดและการประเมินผลการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 522) 23 ก.ค. 64
โรงเรียนสวนศรีวิทยา จังหวัดชุมพร ขอความร่วมมือนักเรียนทุกคนเข้ามาในพื้นที่ เพื่อกักตัว 14 วัน (17-31 พ.ค. 64) ก่อนเปิดภาคเรียน ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 (อ่าน 925) 17 พ.ค. 64
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนสวนศรีวิทยา จังหวัดชุมพร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร (อ่าน 901) 21 เม.ย. 64
ประกาศโรงเรียนสวนศรีวิทยา เรื่องการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 (ห้องเรียนทั่วไป) (อ่าน 5309) 17 มี.ค. 64
ประกาศผลการเลือกประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 887) 18 ม.ค. 64
มาตรการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในช่วงสภาวะ COVID-19 รอบใหม่ (อ่าน 823) 18 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนสวนศรีวิทยา แจ้งปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ระหว่างวันที่ 4-31 มกราคม 2564 (อ่าน 710) 14 ม.ค. 64
ประกาศผลการคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสวนศรีวิทยา (อ่าน 688) 08 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนสวนศรีวิทยา เรื่อง มาตรการป้องกันโควิดในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ (อ่าน 1399) 30 ธ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้สมัครสอบเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป แล4ะความส (อ่าน 55) 04 พ.ค. 63
กิจกรรม “6 สัปดาห์ประชาธิปไตย” รณรงค์เลือกตั้ง ส.ส. ฉบับ คู่มือนักเรียน (อ่าน 3283) 07 มี.ค. 62
การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (อ่าน 642) 02 ม.ค. 62
ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ทางออนไลน์ (อ่าน 150) 24 ก.ค. 61
แบบประเมินการจัดกิจกรรม (อ่าน 2855) 08 ก.ค. 61
คู่มือแนวปฏิบัติ การเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ประเภทผู้ป่วยนอก โดยใช้บัตรประจ (อ่าน 102) 25 พ.ค. 61
แบบประเมินความพึงพอใจ การประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล รางวัลคุณภาพ OBEC QA โรงเรียนสวนศรีวิทยา (อ่าน 2629) 27 มี.ค. 61
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ปี 2561 (อ่าน 7861) 15 มี.ค. 61
แบบสอบถามความพึงพอใจ“โครงการฝึกอบรม การช่วยชีพขั้นพื้นฐาน CPR” (อ่าน 5253) 16 พ.ย. 60
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ (อ่าน 1641) 18 ส.ค. 60
การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้นตามข้อเน้นย้ำของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (อ่าน 1737) 04 ส.ค. 60